Samba Tropical Kulkueselostus – Helsinki Samba Carnaval 2022

ENREDO 2022 – UTELIAISUUDESTA AVARUUTEEN

JOHDANTO
Tänä vuonna uteliaisuus pääsee valloilleen, kun Samba Tropical lähtee karnevaalikulkueellaan
tutkimusmatkalle avaruuteen. Kulkue on samalla kunnianosoitus sambakoulumme kotikaupungille
Seinäjoelle, joka tunnetaan myös Avaruuden pääkaupunkina.
Ihmiset ovat kautta aikain olleet uteliaita ja kiinnostuneita tuntemattomasta. Äärettömässä
avaruudessa uskotaan olevan mitä erikoisimpia olioita ja mitä kauneimpia ilmiöitä, ja moni
mieliämme askarruttavista asioista on yhä varmistamatta, arvailujen varassa.
Teknologian kehitys on kuitenkin tuonut avaruuden lähemmäs tavallista ihmistä ja osaksi arkea.
Avaruuden tutkimus ei ole enää vain ’’rakettitiedettä’’, vaan esimerkiksi satelliittien mahdollistaman
paikannusjärjestelmän, eli GPS:n avulla avaruuden tutkimus on läsnä jokaisen arjessa. Voimme vain
kuvitella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.


ENREDO
Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme
Alussa oli vain valo, ikuisuus ilman muotoa – mahdollisuuksien avaruus. Ei ollut vielä ihmistä eikä
hänen ajatuksiaan. Tilaa oli rajattomasti, sillä edes tilan käsitettä ei vielä ollut olemassa. Elinkelpoisen
planeetan muodostuminen johti elämän ja lopulta ihmisen syntyyn.
Ihmisen mukana syntyi myös perustavanlaatuinen ominaisuus, uteliaisuus, sekä halu pyrkiä
ylittämään tunnetut rajat elinympäristössään. Tämä johti merien ja mantereiden tutkimiseen ja
myöhemmin myös universumin avautumiseen. Myös mielikuvitusta ja taitoa filosofiseen pohdintaan
tarvittiin selittämään uteliaisuuden herättämiä kysymyksiä.
Ulkoavaruuden tutkiminen
Avaruus – tuo suuri tuntematon. Käsittämättömän ääretön ja siksi niin kiehtova. Paikka, jossa
miljardit tähdet tuikkivat kaukaisuuden valoa. Ihminen on kautta historiansa katsellut öiselle taivaalle
ja pohtinut sen suurenmoista kauneutta. Tähtitaivaan ilmiöt herättivät halun tutkia avaruutta ja sen
salaisuuksia. Kaukoputken keksiminen antoi paremman näkymän rajattomalta tuntuneeseen
universumiin.
Avaruusaika alkoi, kun ihminen lähetti ensimmäisen satelliitin avaruuteen ja alkoi saada tietoa
tuntemattomasta. Ihmisen käsitys avaruudesta kehittyi tutkimustiedon mukana. Avaruus kasvoi
universumiksi, jossa mustat aukot laajenevat ja galaksit muodostuvat luoden uusia todellisuuksia.
Uteliaisuus johti uusien tutkimustapojen pohtimiseen ja jatkuvaan kehitykseen. Edistystä vauhditti
ihmisen kilpailuvietti ja halu ratkaista avaruuden arvoitukset. Kunnianhimo sai ihmisen kokeilemaan
rajojaan. Lopulta ensimmäiset rohkeat astronautit lähetettiin avaruuteen.
Universumin äärettömyys on saanut ihmisen pohtimaan, onko avaruudessa elämää. Ihmisen
uteliaisuus ja rikas mielikuvitus ovat luoneet valtavan määrän avaruutta pohtivia teoksia.

Niin kirjoissa kuin elokuvissakin kuvataan avaruusmatkoja, uusia maailmoja ja mitä eriskummallisimpia
elämänmuotoja. Onko avaruudessa pieniä vihreitä miehiä monine silmineen vai kenties
scifielokuvissa tavattuja huippuunsa kehittyneitä avaruusrobotteja?
Uteliaisuuden varjopuolia
Vaikka uteliaisuus on johtanut maailman ja avaruuden tutkimuksen kehittymiseen, on sillä
myös huonot puolensa. Avaruuden tutkimuksen perustana on edelleen uteliaisuus ja uuden tiedon
tavoittelu, mutta toisinaan myös halu valloittaa ja hallita. Ihmiselle yhtä luonnollista kuin uteliaisuus
on myös halu kilpailla ja voittaa, olla parempi kuin muut – olla ensimmäinen ja ainoa. Vaikka
kilpailunhalu on mahtava voima, joka on siivittänyt ihmiskuntaa edistykseen, se voi helposti muuttua
myös tuhoavaksi. Tällainen egoistinen ajattelutapa on johtanut jo maapallolla eriarvoisuuteen,
luonnonvarojen hupenemiseen ja jopa konflikteihin. Näin voi käydä myös avaruudessa. Ovatko
esimerkiksi kaupalliset matkustajalennot avaruuteen askel eriarvoisuutta kohti?
Tuntematon on houkuttelevaa ja uteliaisuutta herättelevää, mutta toisaalta tuntemattomaan
liittyvä epävarmuus voi tuntua pelottavalta. Ihminen pyrkii kontrolloimaan epävarmaa ja
tuntematonta hallinnan ja tiedonhankinnan keinoin. Mielikuvitus luo kuitenkin usein uhkakuvia.
Epävarmuus voi saada varomaan avaruuden äärettömiin mahdollisuuksiin kietoutuvia, ehkä
olemattomiakin, uhkia. Uteliaisuus, ja toisaalta tuntemattoman pelko aiheuttavat ristiriitoja ja epävarmuutta rohkeimpienkin mielissä. Aseistautuminen voi tuntua hyvältä ajatukselta oman turvallisuuden varmistamiseksi, mutta aseet luovat myös uhkaa ja jännitteitä.
Uteliaisuuden valjastaminen hyvään
Avaruuden tutkimuksen tuomat muutokset ihmisen ajatusmaailmaan laajensivat tietoisuutta; ihminen on osa suurta maailmankaikkeutta, ei sen hallitsija. Löytääkseen vastauksia uteliaisuuden esittämiin
arvoituksiin tuntemattomasta ihminen valjastaa tiedonhalun ja yhteistyön universumin avaamiseksi.
Ratkaisuna ei olekaan muiden ihmisten kontrollointi ja sokea kilpaileminen muita vastaan, vaan oman sydämen avaaminen hyväksymään muut yhtä tärkeinä ja arvokkaina olentoina. Kenenkään ei tarvitse kilpailla muiden kanssa hyväksytyksi tulemisesta, sillä kaikki ovat yhtä tärkeitä ja rakastettuja omana itsenään äärettömän universumimme sylissä.
Päämääränä on uteliaisuuden hyödyntäminen yhteiseen hyvään ja tasapuolisuus uuden tiedon etsinnässä. Tutkimustiedon tulisi olla kaikille avointa ja sitä tulisi käyttää kaikkien hyväksi.
Nykymaailmassa avaruustutkimusta tuodaan osaksi jokaisen ihmisen arkea esimerkiksi erilaisten satelliittiteknologioiden avulla. Satelliitteja käytetään arkipäiväisiinkin asioihin, kuten viestintään, navigointiin ja sääseurantaan.
Sen sijaan, että etsittäisiin eroja meidän ja muiden välillä, tulisi keskittyä meitä kaikkia
yhdistäviin asioihin. Universumin silmin olemme kaikki samaa yhteisöä.
Avaruuden pääkaupunki
Seinäjokea kutsutaan Avaruuden pääkaupungiksi. Meillä on tilaa kaikille ja kaikenlaisille. Tämä on
myös Samba Tropicalin kantava ajatus. Jokainen mahtuu mukaan ja on tervetullut omana itsenään.

Toisten huomioon ottaminen ja kunnioitus ovat yhteisiä tavoitteitamme. Seinäjoella kannustetaan
avoimesti kehittymään, eikä kateellisina ja itsekkäinä yritetä estää muiden mahdollisuuksia. Ihmisen
uteliaisuutta ja luovuutta rohkaistaan. Rakennamme näin yhdessä parempaa huomista apunamme
pohjalainen suoruus, päättäväisyys ja tekemisen meininki!
Pyrimme toimimaan yhteisvoimin yhteisen hyvän eteen. Kun avarramme tietoisesti omaa
sydäntämme ja mieltämme, huomaamme löytävämme avarammin tilaa myös omille unelmillemme
ja niiden toteuttamiselle. Uteliaisuus johtaa meidät valoisaan tulevaisuuteen.

KULKUERAKENNE:

 1. Comissão de Frente: Valo
  Aika ennen tietoisuutta; Alussa oli vain valo. Tähtien tuike ja erilaiset valoilmiöt. Valon
  säteily on elämän edellytys sekä avaruuden ilmiöitä näkyväksi ihmissilmälle tekevä osa.
 2. Mestre Sala ja Porta Bandeira: Maapallo – elämän planeetta
  Maapallo on planeetta täynnä elämää. Maan elämälle suotuisat olosuhteet mahdollistivat
  lopulta myös ihmislajin synnyn. Ikioma planeettamme olikin pitkään ainoa tutkimuksen
  kohteemme.
 3. Abre-ala: Avaruuden tutkimus
  Uteliaisuus johtaa edistysaskeleisiin. Ihmisen tietoisuus kehittyy tutkimustiedon mukana ja
  avaruuden tutkimuksen tavoitteet muuttuvat.
  Vaunudestaque: Filosofi-ihminen
  Pohtija-ihminen, jonka elämäntyönä on ajattelu. Ihmisen perustavanlaatuinen ominaisuus,
  uteliaisuus, on myös avaruuden tutkimuksen pohja. Kysymysten esittäminen ja vastausten
  etsiminen johtaa uuteen tietoon ja ymmärrykseen. Uudet tiedot herättävät uusia kysymyksiä.
  Älä lopeta kyselyä!
  Vaunudestaque: Satelliitti
  Uteliaisuus johtaa jatkuvaan kehitykseen. Teknologia kehittyy ihmisen ja avaruuden
  tutkimuksen avuksi. Satelliitit lähetettiin tutkimaan suurta tuntematonta ihmisen puolesta.
  Vaunudestaque: Astronautti
  Kunnianhimo nostaa päätään avaruuden tutkimuksessa ja rohkea ihminen astuu kuuhun.
  Kilpajuoksu on alkanut. Ihminen näkee ensi kertaa palan avaruutta omin silmin. Tietoisuus
  maapallon rajallisuudesta ja toisaalta universumin rajattomuudesta selkiytyy.
  Vaunudestaque: Egoistinen ihminen

Ahneus ja vallanhimo saa vallan. Uteliaisuus ja uuden tiedon hankinta jää taka-alalle, kun
ihmisen täyttää tarve olla ensimmäinen ja ainoa, hallita tuntematonta. Egoistinen ihminen
pyrkii nostamaan itsensä ja omat saavutuksensa jalustalle hakien loputonta arvostusta ja
kunnioitusta.

 1. Ala das Baianas: Galaksit
  Avaruuden tutkimus on johtanut monimuotoisten avaruuden ilmiöiden ja kappaleiden
  löytymiseen. Galaksit tähtineen, kuineen ja planeettoineen antaa uteliaisuudelle tilaa.
 2. Ala das Crianças: Avaruusoliot
  Tutkimustiedon lisäännyttyä, mutta äärettömyyden yhä ollessa läsnä ihminen alkoi pohtia
  avaruudessa mahdollisesti esiintyvää elämää. Syntyi ajatuksia ja mielikuvia erilaisista
  elämänmuodoista. Mikä mahtaa olla totta ja mikä tarua?
 3. Ala das Passistas: Scifirobotit
  Avaruuden tutkimusta ja ajatusmaailmaa muokkaa ihmisten rikas mielikuvitus ja kyky pohtia
  asioita faktojenkin yli. Tieteisfiktio esittää monenlaisia arvauksia avaruuden tilasta ja siellä
  esiintyvistä ilmiöistä ja elämästä. Scifissä tutkimustieto yhdistyy fantasiaan, oletuksiin ja
  mielikuvitukseen.
 4. Ala da Bateria: Avaruussotilaat
  Scifielokuvissa tavatut ajatukset avaruussodista yhdistettynä universumin äärettömyyteen ja
  tuntemattomuuteen johtaa epävarmuuteen tai jopa pelkoon. Ihmisen itsesuojeluvaisto ja
  televisiossa esitetyt tähtien sodat yhdessä saavat pohtimaan, pitäisikö avaruuteen varustautua
  sotajoukoin.
 5. Melodiaosasto (eivät kuvita kulkuetta)
 6. Ala: Avaruuden yhteisö – sydämen avaaminen
  Ahneuden, vallanhimon ja itsekkyyden sijaan uteliaisuutta ja sen saavuttamaa tietoa voi
  hyödyntää hyvään. Muiden hyväksymisellä ja yhteistyöllä – oman sydämen avaamisella
  pääsee pitkälle. Universumin silmin olemme kaikki samaa avaruuden yhteisöä. Uusi tieto
  syntyy vuorovaikutuksessa: jaettu, avoin tieto ja uteliaisuus johtaa yhä suurempiin
  edistysaskeleisiin. Avaruuden tutkimusta ja sen ansioita hyödynnetään osana jokaisen arkea.
 7. Vaunu 2.: Avaruuden pääkaupunki
  Avaruuden pääkaupungissa uteliaisuus ja kunnianhimo ovat tasapainossa. Uteliaisuus ja
  yhteistyö johtaa meidät jatkuvasti uusille poluille. Innovaatiot, yrittäjyys ja tutkimuksen
  kehittyminen vaativat määrätietoisuutta, mutta vallanhimon vaihtaminen yhteistyön
  vaalimiseen antaa tilaa jatkuvalle kehittymiselle. Ehkäpä Avaruuden pääkaupungissa
  scifikeksinnöistä tulee totta!

Vaunudestaque: Valoisa tulevaisuus
Valoisa tulevaisuus syntyy siitä, että kohtaamme toisemme avoimin mielin ja sydämin.
Elämme tasapainossa ympäristömme kanssa ja katsomme eteenpäin toiveikkaina.
Suuntaamme uteliaisuuden energian tasapainoiseen kehitykseen ja luomme maailman, jossa
jokaiselle on tilaa ja kaikilla on hyvä olla. Uteliaisuus valaisee tiemme yhteiseen
tulevaisuuteen.

SAMBAS DE ENREDO:


Samba Tropical: Uteliaisuudesta avaruuteen

säv. Janne Kesäniemi, sov. Janne Kesäniemi, san. Janne Kesäniemi, Riia Rantala, Silja Kurunmäki


Kaukaisuudesta valo kajastaa
Maapalloon ikiomaan planeettaan
Utelias mieli avaa universumin
Olemmeko ainoat vai onko muitakin?
Matkaa hän avaruuteen
Kurkottaa tähtiä ja kuuta
Saikin paljon enemmän
Löysi itsestään galaksien valoa
Eikä anna minkään estää
sydämensä paloa


Sydämesi avaa loistamaan
Tule avaruuden pääkaupunkiin tanssimaan
Rummut Tropicalin kutsuu meistä jokaisen
Matkustetaan avaruuden halki sambaten


Ego suuri haluaa kaiken valloittaa
Pelko tuntemattoman saa aseet nostamaan
Mitä tahdot rakentaa rauhaa vaiko hallintaa
Ystävyyttä iloa uutta aikaa valoisaa
Päästä irti älä valtaa haali
Vain sydämien yhteydestä syntyy karnevaali
Katso sisäiseen avaruuteen
Tropical vie sut aikaan uuteen


Sambarummut soi tahtiin universumin
Tuo rytmi kaikunut on ikuisuutta kauemmin
Vaikka joskus tulevaisuus synkältä voi näyttää
tähdenlennon lailla samba toiveita voi täyttää