Samba Tropical Kulkueselostus – Helsinki Samba Carnaval 2022

ENREDO 2022 – UTELIAISUUDESTA AVARUUTEEN

JOHDANTO
Tänä vuonna uteliaisuus pääsee valloilleen, kun Samba Tropical lähtee karnevaalikulkueellaan
tutkimusmatkalle avaruuteen. Kulkue on samalla kunnianosoitus sambakoulumme kotikaupungille
Seinäjoelle, joka tunnetaan myös Avaruuden pääkaupunkina.
Ihmiset ovat kautta aikain olleet uteliaita ja kiinnostuneita tuntemattomasta. Äärettömässä
avaruudessa uskotaan olevan mitä erikoisimpia olioita ja mitä kauneimpia ilmiöitä, ja moni
mieliämme askarruttavista asioista on yhä varmistamatta, arvailujen varassa.
Teknologian kehitys on kuitenkin tuonut avaruuden lähemmäs tavallista ihmistä ja osaksi arkea.
Avaruuden tutkimus ei ole enää vain ’’rakettitiedettä’’, vaan esimerkiksi satelliittien mahdollistaman
paikannusjärjestelmän, eli GPS:n avulla avaruuden tutkimus on läsnä jokaisen arjessa. Voimme vain
kuvitella, mitä tulevaisuus tuo tullessaan.


ENREDO
Olemme luoneet nykyisen maailman ajattelullamme
Alussa oli vain valo, ikuisuus ilman muotoa – mahdollisuuksien avaruus. Ei ollut vielä ihmistä eikä
hänen ajatuksiaan. Tilaa oli rajattomasti, sillä edes tilan käsitettä ei vielä ollut olemassa. Elinkelpoisen
planeetan muodostuminen johti elämän ja lopulta ihmisen syntyyn.
Ihmisen mukana syntyi myös perustavanlaatuinen ominaisuus, uteliaisuus, sekä halu pyrkiä
ylittämään tunnetut rajat elinympäristössään. Tämä johti merien ja mantereiden tutkimiseen ja
myöhemmin myös universumin avautumiseen. Myös mielikuvitusta ja taitoa filosofiseen pohdintaan
tarvittiin selittämään uteliaisuuden herättämiä kysymyksiä.
Ulkoavaruuden tutkiminen
Avaruus – tuo suuri tuntematon. Käsittämättömän ääretön ja siksi niin kiehtova. Paikka, jossa
miljardit tähdet tuikkivat kaukaisuuden valoa. Ihminen on kautta historiansa katsellut öiselle taivaalle
ja pohtinut sen suurenmoista kauneutta. Tähtitaivaan ilmiöt herättivät halun tutkia avaruutta ja sen
salaisuuksia. Kaukoputken keksiminen antoi paremman näkymän rajattomalta tuntuneeseen
universumiin.
Avaruusaika alkoi, kun ihminen lähetti ensimmäisen satelliitin avaruuteen ja alkoi saada tietoa
tuntemattomasta. Ihmisen käsitys avaruudesta kehittyi tutkimustiedon mukana. Avaruus kasvoi
universumiksi, jossa mustat aukot laajenevat ja galaksit muodostuvat luoden uusia todellisuuksia.
Uteliaisuus johti uusien tutkimustapojen pohtimiseen ja jatkuvaan kehitykseen. Edistystä vauhditti
ihmisen kilpailuvietti ja halu ratkaista avaruuden arvoitukset. Kunnianhimo sai ihmisen kokeilemaan
rajojaan. Lopulta ensimmäiset rohkeat astronautit lähetettiin avaruuteen.
Universumin äärettömyys on saanut ihmisen pohtimaan, onko avaruudessa elämää. Ihmisen
uteliaisuus ja rikas mielikuvitus ovat luoneet valtavan määrän avaruutta pohtivia teoksia.

Niin kirjoissa kuin elokuvissakin kuvataan avaruusmatkoja, uusia maailmoja ja mitä eriskummallisimpia
elämänmuotoja. Onko avaruudessa pieniä vihreitä miehiä monine silmineen vai kenties
scifielokuvissa tavattuja huippuunsa kehittyneitä avaruusrobotteja?
Uteliaisuuden varjopuolia
Vaikka uteliaisuus on johtanut maailman ja avaruuden tutkimuksen kehittymiseen, on sillä
myös huonot puolensa. Avaruuden tutkimuksen perustana on edelleen uteliaisuus ja uuden tiedon
tavoittelu, mutta toisinaan myös halu valloittaa ja hallita. Ihmiselle yhtä luonnollista kuin uteliaisuus
on myös halu kilpailla ja voittaa, olla parempi kuin muut – olla ensimmäinen ja ainoa. Vaikka
kilpailunhalu on mahtava voima, joka on siivittänyt ihmiskuntaa edistykseen, se voi helposti muuttua
myös tuhoavaksi. Tällainen egoistinen ajattelutapa on johtanut jo maapallolla eriarvoisuuteen,
luonnonvarojen hupenemiseen ja jopa konflikteihin. Näin voi käydä myös avaruudessa. Ovatko
esimerkiksi kaupalliset matkustajalennot avaruuteen askel eriarvoisuutta kohti?
Tuntematon on houkuttelevaa ja uteliaisuutta herättelevää, mutta toisaalta tuntemattomaan
liittyvä epävarmuus voi tuntua pelottavalta. Ihminen pyrkii kontrolloimaan epävarmaa ja
tuntematonta hallinnan ja tiedonhankinnan keinoin. Mielikuvitus luo kuitenkin usein uhkakuvia.
Epävarmuus voi saada varomaan avaruuden äärettömiin mahdollisuuksiin kietoutuvia, ehkä
olemattomiakin, uhkia. Uteliaisuus, ja toisaalta tuntemattoman pelko aiheuttavat ristiriitoja ja epävarmuutta rohkeimpienkin mielissä. Aseistautuminen voi tuntua hyvältä ajatukselta oman turvallisuuden varmistamiseksi, mutta aseet luovat myös uhkaa ja jännitteitä.
Uteliaisuuden valjastaminen hyvään
Avaruuden tutkimuksen tuomat muutokset ihmisen ajatusmaailmaan laajensivat tietoisuutta; ihminen on osa suurta maailmankaikkeutta, ei sen hallitsija. Löytääkseen vastauksia uteliaisuuden esittämiin
arvoituksiin tuntemattomasta ihminen valjastaa tiedonhalun ja yhteistyön universumin avaamiseksi.
Ratkaisuna ei olekaan muiden ihmisten kontrollointi ja sokea kilpaileminen muita vastaan, vaan oman sydämen avaaminen hyväksymään muut yhtä tärkeinä ja arvokkaina olentoina. Kenenkään ei tarvitse kilpailla muiden kanssa hyväksytyksi tulemisesta, sillä kaikki ovat yhtä tärkeitä ja rakastettuja omana itsenään äärettömän universumimme sylissä.
Päämääränä on uteliaisuuden hyödyntäminen yhteiseen hyvään ja tasapuolisuus uuden tiedon etsinnässä. Tutkimustiedon tulisi olla kaikille avointa ja sitä tulisi käyttää kaikkien hyväksi.
Nykymaailmassa avaruustutkimusta tuodaan osaksi jokaisen ihmisen arkea esimerkiksi erilaisten satelliittiteknologioiden avulla. Satelliitteja käytetään arkipäiväisiinkin asioihin, kuten viestintään, navigointiin ja sääseurantaan.
Sen sijaan, että etsittäisiin eroja meidän ja muiden välillä, tulisi keskittyä meitä kaikkia
yhdistäviin asioihin. Universumin silmin olemme kaikki samaa yhteisöä.
Avaruuden pääkaupunki
Seinäjokea kutsutaan Avaruuden pääkaupungiksi. Meillä on tilaa kaikille ja kaikenlaisille. Tämä on
myös Samba Tropicalin kantava ajatus. Jokainen mahtuu mukaan ja on tervetullut omana itsenään.

Toisten huomioon ottaminen ja kunnioitus ovat yhteisiä tavoitteitamme. Seinäjoella kannustetaan
avoimesti kehittymään, eikä kateellisina ja itsekkäinä yritetä estää muiden mahdollisuuksia. Ihmisen
uteliaisuutta ja luovuutta rohkaistaan. Rakennamme näin yhdessä parempaa huomista apunamme
pohjalainen suoruus, päättäväisyys ja tekemisen meininki!
Pyrimme toimimaan yhteisvoimin yhteisen hyvän eteen. Kun avarramme tietoisesti omaa
sydäntämme ja mieltämme, huomaamme löytävämme avarammin tilaa myös omille unelmillemme
ja niiden toteuttamiselle. Uteliaisuus johtaa meidät valoisaan tulevaisuuteen.

KULKUERAKENNE:

 1. Comissão de Frente: Valo
  Aika ennen tietoisuutta; Alussa oli vain valo. Tähtien tuike ja erilaiset valoilmiöt. Valon
  säteily on elämän edellytys sekä avaruuden ilmiöitä näkyväksi ihmissilmälle tekevä osa.
 2. Mestre Sala ja Porta Bandeira: Maapallo – elämän planeetta
  Maapallo on planeetta täynnä elämää. Maan elämälle suotuisat olosuhteet mahdollistivat
  lopulta myös ihmislajin synnyn. Ikioma planeettamme olikin pitkään ainoa tutkimuksen
  kohteemme.
 3. Abre-ala: Avaruuden tutkimus
  Uteliaisuus johtaa edistysaskeleisiin. Ihmisen tietoisuus kehittyy tutkimustiedon mukana ja
  avaruuden tutkimuksen tavoitteet muuttuvat.
  Vaunudestaque: Filosofi-ihminen
  Pohtija-ihminen, jonka elämäntyönä on ajattelu. Ihmisen perustavanlaatuinen ominaisuus,
  uteliaisuus, on myös avaruuden tutkimuksen pohja. Kysymysten esittäminen ja vastausten
  etsiminen johtaa uuteen tietoon ja ymmärrykseen. Uudet tiedot herättävät uusia kysymyksiä.
  Älä lopeta kyselyä!
  Vaunudestaque: Satelliitti
  Uteliaisuus johtaa jatkuvaan kehitykseen. Teknologia kehittyy ihmisen ja avaruuden
  tutkimuksen avuksi. Satelliitit lähetettiin tutkimaan suurta tuntematonta ihmisen puolesta.
  Vaunudestaque: Astronautti
  Kunnianhimo nostaa päätään avaruuden tutkimuksessa ja rohkea ihminen astuu kuuhun.
  Kilpajuoksu on alkanut. Ihminen näkee ensi kertaa palan avaruutta omin silmin. Tietoisuus
  maapallon rajallisuudesta ja toisaalta universumin rajattomuudesta selkiytyy.
  Vaunudestaque: Egoistinen ihminen

Ahneus ja vallanhimo saa vallan. Uteliaisuus ja uuden tiedon hankinta jää taka-alalle, kun
ihmisen täyttää tarve olla ensimmäinen ja ainoa, hallita tuntematonta. Egoistinen ihminen
pyrkii nostamaan itsensä ja omat saavutuksensa jalustalle hakien loputonta arvostusta ja
kunnioitusta.

 1. Ala das Baianas: Galaksit
  Avaruuden tutkimus on johtanut monimuotoisten avaruuden ilmiöiden ja kappaleiden
  löytymiseen. Galaksit tähtineen, kuineen ja planeettoineen antaa uteliaisuudelle tilaa.
 2. Ala das Crianças: Avaruusoliot
  Tutkimustiedon lisäännyttyä, mutta äärettömyyden yhä ollessa läsnä ihminen alkoi pohtia
  avaruudessa mahdollisesti esiintyvää elämää. Syntyi ajatuksia ja mielikuvia erilaisista
  elämänmuodoista. Mikä mahtaa olla totta ja mikä tarua?
 3. Ala das Passistas: Scifirobotit
  Avaruuden tutkimusta ja ajatusmaailmaa muokkaa ihmisten rikas mielikuvitus ja kyky pohtia
  asioita faktojenkin yli. Tieteisfiktio esittää monenlaisia arvauksia avaruuden tilasta ja siellä
  esiintyvistä ilmiöistä ja elämästä. Scifissä tutkimustieto yhdistyy fantasiaan, oletuksiin ja
  mielikuvitukseen.
 4. Ala da Bateria: Avaruussotilaat
  Scifielokuvissa tavatut ajatukset avaruussodista yhdistettynä universumin äärettömyyteen ja
  tuntemattomuuteen johtaa epävarmuuteen tai jopa pelkoon. Ihmisen itsesuojeluvaisto ja
  televisiossa esitetyt tähtien sodat yhdessä saavat pohtimaan, pitäisikö avaruuteen varustautua
  sotajoukoin.
 5. Melodiaosasto (eivät kuvita kulkuetta)
 6. Ala: Avaruuden yhteisö – sydämen avaaminen
  Ahneuden, vallanhimon ja itsekkyyden sijaan uteliaisuutta ja sen saavuttamaa tietoa voi
  hyödyntää hyvään. Muiden hyväksymisellä ja yhteistyöllä – oman sydämen avaamisella
  pääsee pitkälle. Universumin silmin olemme kaikki samaa avaruuden yhteisöä. Uusi tieto
  syntyy vuorovaikutuksessa: jaettu, avoin tieto ja uteliaisuus johtaa yhä suurempiin
  edistysaskeleisiin. Avaruuden tutkimusta ja sen ansioita hyödynnetään osana jokaisen arkea.
 7. Vaunu 2.: Avaruuden pääkaupunki
  Avaruuden pääkaupungissa uteliaisuus ja kunnianhimo ovat tasapainossa. Uteliaisuus ja
  yhteistyö johtaa meidät jatkuvasti uusille poluille. Innovaatiot, yrittäjyys ja tutkimuksen
  kehittyminen vaativat määrätietoisuutta, mutta vallanhimon vaihtaminen yhteistyön
  vaalimiseen antaa tilaa jatkuvalle kehittymiselle. Ehkäpä Avaruuden pääkaupungissa
  scifikeksinnöistä tulee totta!

Vaunudestaque: Valoisa tulevaisuus
Valoisa tulevaisuus syntyy siitä, että kohtaamme toisemme avoimin mielin ja sydämin.
Elämme tasapainossa ympäristömme kanssa ja katsomme eteenpäin toiveikkaina.
Suuntaamme uteliaisuuden energian tasapainoiseen kehitykseen ja luomme maailman, jossa
jokaiselle on tilaa ja kaikilla on hyvä olla. Uteliaisuus valaisee tiemme yhteiseen
tulevaisuuteen.

SAMBAS DE ENREDO:


Samba Tropical: Uteliaisuudesta avaruuteen

säv. Janne Kesäniemi, sov. Janne Kesäniemi, san. Janne Kesäniemi, Riia Rantala, Silja Kurunmäki


Kaukaisuudesta valo kajastaa
Maapalloon ikiomaan planeettaan
Utelias mieli avaa universumin
Olemmeko ainoat vai onko muitakin?
Matkaa hän avaruuteen
Kurkottaa tähtiä ja kuuta
Saikin paljon enemmän
Löysi itsestään galaksien valoa
Eikä anna minkään estää
sydämensä paloa


Sydämesi avaa loistamaan
Tule avaruuden pääkaupunkiin tanssimaan
Rummut Tropicalin kutsuu meistä jokaisen
Matkustetaan avaruuden halki sambaten


Ego suuri haluaa kaiken valloittaa
Pelko tuntemattoman saa aseet nostamaan
Mitä tahdot rakentaa rauhaa vaiko hallintaa
Ystävyyttä iloa uutta aikaa valoisaa
Päästä irti älä valtaa haali
Vain sydämien yhteydestä syntyy karnevaali
Katso sisäiseen avaruuteen
Tropical vie sut aikaan uuteen


Sambarummut soi tahtiin universumin
Tuo rytmi kaikunut on ikuisuutta kauemmin
Vaikka joskus tulevaisuus synkältä voi näyttää
tähdenlennon lailla samba toiveita voi täyttää

Karnevaalien hopeasija Tropicalille!

Helsinki Samba Carnavalit on nyt tanssittu tältä vuodelta ja Tropical kävi hakemassa vuoden 2022 kulkuekilpailun hopeasijan! Hyvä me!

Tässä alla avausta vielä sijoituksestamme tänä vuonna karnevaalikulkueiden Suomenmestaruuskisassa.

Pisteitä käytiin hakemassa huikeat 98.80!

Enredo 10,00

Ala Da Bateria 9,70

Samba De Enredo 9,80

Musiikillinen kokonaisuus 9,80

Asut 9,90

Lavastevaunut 10,00

Visuaalinen kokonaisuus 10,00

Etujoukko 9,80

Lipunkantajapari 10,00

Tanssillinen kokonaisuus 9,80

Tuomareiden palaute Tropicalille

ENREDO (Tuomarit: Marita Kortehisto ja Ritva Touré) 

Enredo Uteliaisuudesta avaruuteen on suuri aiheena, onneksi rajaus oli erittäin onnistunut. 

Alussa oli vain tyhjyys, valo. Tarinan kehittely on looginen. Tyhjyydestä päädytään siihen, 

että lopulta sambataan jo avaruudessa ja muinoin kaukainen ajatus avaruudesta on tullut 

tavallista ihmistäkin lähelle eikä ole enää vain ”rakettitiedettä”. Aiheella kunnioitetaan koulun 

kotikaupunki Seinäjokea, joka on (Suomen?) avaruuden pääkaupunki. Tämä oli muuten 

aivan uusi tieto! 

Ihmisen uteliaisuuden (filosofi-ihminen) kautta tarina etenee jouheasti maapallolta 

avaruuteen, teknologian kehittymiseen (satelliitit, astronautit, avaruuden valloitus), 

perisynneistä (ahneus, vallanhimo, egoismi) galakseihin tähtineen, kuineen. Ei ole unohdettu 

fiktiotakaan: avaruusoliot ja scifirobotit seikkailevat kulkueessa. Ja viimein päädytään 

hyvään, avaruuden yhteisöön, missä tutkittua tietoa hyödynnetään kaikille. Kulkue päättyi 

siihen, mistä lähdettiin eli valoisaan tulevaisuuteen. 

Biisin (muuten yksi karnevaalien parhaimmista!) sanat toivat avaruusteeman loistavasti esiin. 

Kulkueen eri aloissa teema toistui. Kiva katsojakokemus. 

ALA DA BATERIA (Tuomarit: Jari Niskanen) 

Soitinten keskinäinen tasapaino (koulun koko ja oma soundi huomioon ottaen) 

– Hyvä soitintasapaino, kokoonpano oli tasapainoinen. 

Soitinten vire eli niin sanottu baterian kokonaissointi 

-Vireessä ei moittimista. Kokonaissointiin surdo-osastolla vaikutti se, että ykkös- ja 

kakkossurdon hoiteli yksi ja sama soittaja työnnettävän vaunun avulla. Hatunnosto 

tästä; työskentely oli tarkkaa, ja kolmossurdo täydensi biittiä ansiokkaasti. Kahden 

surdon soittaminen kahdella nuijalla vie kuitenkin surdosoundista yhden mielestäni 

tärkeän elementin: demppaukset, joilla surdot vuoron perään antavat ilmatilan toisilleen. 

Chocalho-osasto kuului selkeästi ja kauas. 

Baterian sovitus kappaleeseen 

– Hyvä sovitus, paikoin jopa hieman vaativia paikkoja. Mukavaa kuunneltavaa. 

Soiton tarkkuus ja tempo 

– Tempo piti hyvin. Surdot rakensivat vankan pohjan tähän. Hyvä! 

SAMBA DE ENREDO (Tuomarit: Mikael Suomela ja Jari Niskanen) 

Melodia 

– Hieno biisi tämäkin. Melodia rakensi koulun tarinaa mukavasti, vaikkakaan ei suuria 

yllätyksiä tarjonnut. 

– Kappaleen melodia oli runsas, ja siinä oli paljon koukkuja. Pidin runsaista detaljeista. 

On kuitenkin huomioitava, että kappaleessa oli hyvin paljon samoja piirteitä kuin 

Viradouron vuoden 2020 kappaleessa Viradouro De Alma Lavada. Tämän takia 

melodia ei aivan yllä kiitettävään arvosanaan. 

Teksti 

– Selkeä, hieno kunnianosoitus omalle koululle, ja kantaa otettiin tässäkin reippaasti. 

Aikaan osui kipeästi: ”…mitä tahdot rakentaa, rauhaa vaiko hallintaa?” Mutta: 

”tähdenlennon lailla samba toiveita voi täyttää”. 

– Kappale tuki hyvin kulkueen teemaa. 

Melodian ja tekstin yhteensopivuus 

-Hyvin sovitettu kappale, ei moittimista. 

– Tekstin sävyt heijastuivat melodiassa. Aivan kirkkaimpaan arvosanaan teksti ei 

mielestäni yltänyt melodian ja sanojen yhteensovittamisessa. Ykkössamban alussa 

tuntui siltä, että sanojen painot eivät olleet aivan kohdillaan. 

Sävellyksen rakenne 

– Rakenne oli mietitty hyvin, ja osiot toimivat keskenään.  

– Rakenne oli hyvä ja kompakti. 

MUSIIKILLINEN KOKONAISUUS (HARMONIA) 

(Tuomarit: Mikael Suomela ja Jari Niskanen) 

Puxadorin laulun, säestyksen ja baterian rytminen harmonia 

– Hyvin hallussa laulusuoritus ja samalla kartalla oltiin baterian kanssa. Jonkin verran oli 

rytmillisiä haasteita cavaquinhon kanssa, kuten useilla muillakin kouluilla. 

– Komppi ja melodia pysyivät perustasolla hyvin kasassa baterian kanssa, mutta 

kuultavissa oli hienoista rytmistä erkaantumista. 

Puxadorin laulusuoritus 

– Laulusuoritus hoidettiin varmalla otteella. 

– Nämä laulajat olivat hyviä! Pitäkää heidät! 

Säestyksen tasapaino ja tekninen suoritus 

– Säestys toimi kohtuullisen hyvin. Edellä mainittu säestyksen hetkittäinen rytmillinen 

haaste saattoi johtua harjoiteltua kovemmasta temposta tai muista syistä, mutta 

kappaleen säestys eteni kuitenkin kokonaisuutena varsin tasapainoisesti. 

– Komppi pysyi hyvin kasassa ja se tuki mielestäni laulua varsin oivallisesti. 

Koko koulun laulusuoritus 

-Koulu osallistui laulusuoritukseen aktiivisesti. Kerrottiin samaa yhteistä tarinaa. Kiitos! 

– Tropicalin laulaminen koko kouluna oli valitettavan heikkoa. Vain muutamat ihmiset 

koko Tropicalin kulkueessa lauloivat puxadorien ohella. Tämä oli mielestäni hyvin

hämmentävää, koska kappale oli muutoin sangen hyvä. Koulu ottaa tästä kohdasta 

nyt turhan heikot pisteet, sillä oletan, että koulu tietää tämän olevan arvosteluperuste! 

Laulakaa, hyvät ihmiset! Aukokaa ainakin suuta biisin tahtiin. 

ASUT (FANTASIAS) (Tuomarit: Ilona Selander ja Jane Vita) 

Kulkuetta kuvittavien asujen soveltuvuus teemaan 

– Selvä ja ymmärrettävä teema näkyi selvästi asuissa. Erityisesti commissaon asu 

onnistui kuvaamaan valonsäteitä yllättävän onnistuneesti. Vaunupuvut, jotka 

arvioidaan osana vaunuja, varmasti ilahduttivat katsojia. 

Asujen omaperäisyys ja vaihtelevuus 

– Materiaalit oli mietitty ja niitä oli käytetty mahtavasti. Kierrätetyt ja uudelleen käytetyt 

kappaleet ja materiaalit olivat loistava idea. Baterian kasvopleksi oli mainio. 

Asujen näyttävyys, sambamaisuus ja värien yhdistely 

– Asut olivat kekseliäitä, mutta jäi hieman kaipaamaan lisää Riion sambamaisuutta ja olisi 

kaivannut asuihin vielä hieman lisää. Aikuisten alan puku oli mukavan moniulotteinen ja 

myös lasten ja baterian asut olivat isoja ja näyttäviä. Porttisparin asut olivat 

yksityiskohtaisuudessaan ja runsaudessaan päivän näyttävimmät. 

 Asujen luoma vaikutelma 

Asut olivat tasapainoisia, viimeisteltyjä kokonaisuuksia. Huomattiin joidenkin asujen 

rikkoitumista kulkueessa sekä pientä viimeistelyn puutetta. Ensi vuonna voisi häivyttää 

rautalankaa rinkoissa ja baianoiden hameissa huolellisemmin ja miettiä myös 

vaihtoehtoisia ratkaisuja tuoda asuihin ulottuvuutta, kuten comissaon päähineessä ja 

passistojen rinkoissa oli tehty. Kokonaisvaikutelma oli kuitenkin koko kulkueen osalta 

Onnistunut. 

LAVASTEVAUNUT (ALEGORIAS) (Tuomarit: Jane Vita) 

Koulun tunnuksen ja enredon aiheen näkyminen ensimmäisessä vaunussa (abre alassa) 

– Koulun tunnus ja nimi löytyi sekä enredo aihetta kuvitettiin hyvin. 

Vaunujen ideat ja soveltuvuus teemaan 

– Erittäin luova materiaalien käyttö ja selkeä teema. Erinomainen kierrätysmateriaalien 

käyttö teemaan sopivalla tavalla. 

Vaunujen näyttävyys, loistokkuus ja omaperäisyys 

– Kun esiintyjät laitettiin vaunuun, tuntui siitä että he ja vaunu olivat kilpailussa. 

Vaunujen luoma vaikutelma 

– Jotkut osat tuntuivat keskeneräisiltä mutta vaunut olivat upeita. 

VISUAALINEN KOKONAISUUS (Tuomarit: Ilona Selander ja Ritva Touré) 

Kohdassa arvioidaan kulkueen käytännön toteutusta visuaalisena kokonaisuutena. 

Kulkueen väriharmonia: 

– Yksittäiset alat olivat yhtenäiset. Alojen kokonaisuus kaunis ja selkeä, mutta kulkueen 

loppupäässä harmonia oli toisen tuomarin mielestä kokonaisuuden kannalta lipsunut. 

Toisen tuomarin mielestä samojen pastellisten sävyjen toistuminen alku-ja 

loppupäässä sitoi kulkueen väriharmonian kivasti yhteen.  

Osien yhteensopivuus: 

– Alojen koko suhteessa toisiinsa ja koulun kokoon oli täysi kymppi! 

Aiheen välittyminen yleisölle: 

– Teema Avaruus aukeni yleisölle erinomaisesti. 

Kulkueen pysyminen kasassa: 

– Joidenkin alojen välillä isohkoja välejä, jolloin kokonaisuus kärsi. 

 

ETUJOUKKO (COMISSÃO DE FRENTE) 

(Tuomarit: Maikku Roiko, Marita Kortehisto ja Toni Häkämies) 

– Ulkopuolella comissaon erityishuomio meni heti iloiseen ja toiminnalliseen 

kyltinkantajaan! Virkistävää.  Silti kyltistä pystyi lukemaan hyvin, mikä koulu on 

tulossa. Se, mitä ensimmäisenä  Valo-comissaosta näkyi, oli vauhti ja käsien vinha 

pyöriminen. Isoja liikkeitä, kumarruksia, joilla neljänkin porukalla sai näyttävän 

esityksen ja tilan hyvin täyttävän comissaon aikaan! Plussat sille. Liike oli yhden 

aikaista ja koreo kiva. Lopussa tosin kulkue jäi vähän junnaamaan paikoilleen omalla 

kohdallani ja eteneminen hidastui tilapäisesti hieman. 

– Yleisö tervehdittiin selkeästi, arvokkaasti kumartaen, kuten myös koulua. 

Koreografiassa ei näkynyt kaikkien tuomarien mielestä selkeästi kulkuetta avaavaa ja 

esittelevää liikehdintää. Voisiko liikekielellisesti esimerkiksi koululle kumarruksen 

jälkeinen kääntyvä liike suuntautua suoraan eteenpäin menosuuntaan ja sitä kautta 

yleisölle avattuna tuoda koulua paremmin esille tai voisiko vastaavanlaista tapahtua 

koreografiassa useammin, että se tulisi selkeämmin esille. 

– Kokonaisvaikutelma oli iloinen, ilmava ja hyvin keveä, miellyttävä kokonaisuus. 

Koreografia oli yhdenmukainen ja yhdenaikainen. Tilaa käytettiin hyvin vaikka 

etujoukko oli melko pieni, koreografia mahdollisti hienosti tilankäytön tanssijoiden 

väleihin, jolloin katu saatiin hyvin täytettyä. Kulkue eteni sopivaan tahtiin. 

MESTRE SALA JA PORTA BANDEIRA (Tuomarit: Eila Reijonen, Tero 

Mäki ja Toni Häkämies) 

Lipun esittely ja tervehtiminen 

– Lippu esiteltiin hyvin. Lipputervehdyksiä yleisölle olisi kuitenkin voinut tehdä hieman 

enemmän/ useammin kadun molemmille puolille. Harjoitelkaa useita eri tilanteisiin 

sopivia lipunesittelyitä jotka voitte tehdä nopeasti, mutta arvokkaasti. 

Lipun käsittely 

– BP:n tanssi kaunista ja tilan hallinta hyvää, molemmilla. Pari suhtautui lippuun 

kunnioittavasti. Pienenä kehityskohteena ehdottaisin keskittymistä lipun huolelliseen 

kiinniottoon esittelytilanteisiin lähdettäessä. Pienempi lippu varmaan helpottaisi hieman 

lipun käsittelyä esimerkiksi tuulisessa säässä. 

Liikunnan sujuvuus ja tempo sekä parin yhteensopivuus ja yhteistyö 

– Tanssi oli kaunista ja parina PB ja MS täydensivät aivan upeasti toisiaan ja huomioivat 

toisensa koko esityksen ajan. Harmoninen pari. Hyvä yhteistyö. 

Parin taidokkuus, iloisuus ja rohkeus 

– Ihanan iloinen ja kaunishymyinen BP. MS tanssi hyvin rohkeasti ja rennosti 

menettämättä silti tilanteen edellyttämää arvokkuutta, huomioiden samalla PB:n ja lipun. 

Lisää vain hymyä, MS! Kannustamme monipuolistamaan yhteistä sekä yksilöinä 

liikekieltä, ja löytämään oman arvokkaan sekä rohkean tavan korostaa ja erottautumaan muista pareista 

TANSSILLINEN KOKONAISUUS (EVOLUÇÃO) 

(Tuomarit: Maikku Roiko, Ilona Selander ja Minna Heikkinen) 

Ala das passistas 

– Tilaa käytettiin hyvin. Teknisesti tanssijat olivat samantasoisia. Samba no peta näkyi 

näillä tanssijoilla eniten koko kulkueessa, hienoa! Baterian huomioimista saa olla 

vieläkin enemmän kaikkien passistojen osalta, yhden tanssijan ja baterian johtajan 

soolo-osuus oli oikein kiva, lisää tällaista! Samban ja karnevaalin riemu saa näkyä 

yleisölle, energiaa voi hakea kanssatanssijoista ja bateriasta. 

Ala das baianas 

– Tilaa käytettiin hyvin ja riemua riitti tässä joukossa. Pyörimistä oli mukavasti ja saa olla 

enemmänkin. Koreografia vaikutti melko työläältä, vapaat tanssiosuudet 

mahdollistavat soolopyörimiset, fiiliksen nostattamisen oman joukon kesken ja yleisön 

Destaquet: 

-Hyvää meininkiä, iloa ja esiintymistä näkyi. Omaa roolia kannattaa pohtia ja harjoitella 

etukäteen puvun kanssa mitä se mahdollistaa, kuinka välittää yleisölle juuri se oma 

tarina. Rohkeasti vain heittäytymään tanssin ja roolin vietäväksi. 

Alat: 

-Iloa ja riemukasta esiintymistä löytyi hienosti, koko biisin osalta ei kuitenkaan kannata 

tehdä koreografiaa, että jokainen pääsee irrottelemaan tanssien ja fiilistellen 

karnevaalia ja sambaa, ja nauttimaan oman porukan kesken jolloin hyvä fiilis välittyy 

myös yleisölle. 

Tropicalin myyjäiset Y-talolla 14.4.

Tervetuloa tekemään pääsiäisen parhaat löydöt Seinäjoen Y-talolle torstaina 14.4. klo 8-15!

Tarjolla suussa sulavia leivonnaisia, käsitöitä ja arpajaiset upeilla palkinnoilla! Ostamalla tuet Samba Tropicalin toimintaa!

Tuntimuutos lukujärjestykseen!


Vähäisen kävijämäärän vuoksi tästä maanantaista 7.3. lähtien nuorten sambatunti on peruttu. Tunnin tilalle samaan kohtaan, eli maanantaisin klo 19.15-20.15 tulee baianatunti.

Tervetuloa mukaan!

Talvilomaviikko 28.2. – 6.3.

Samba Tropicalin säännölliset viikkotunnit ovat tauolla talvilomaviikon 28.2. – 6.3.

Lomaviikolla kuitenkin mahdollisuus osallistua keskiviikkona 2.3. alkeistason intevsiivikurssille klo 18. Ohjaajana Emma K.

Tunnit jatkuvat normaalisti loman jälkeen 7.3.

Iloista talvilomaa!

Anna Gustafssonin sambakurssi 27.2!

Tervetuloa Anna Gustafssonin (Samba el Gambo), ohjaamalle sambakurssille!

Sunnuntai 27.2.2022. Klo 13-15. Samba Tropicalin sambakoulu Tuottajantie 37, Seinäjoki

Harjoittelemme lantion ja käsien liikkeitä painottaen sekä samba no pe -askelta erilasiet jalka- ja lantitekniikat huomioiden. Teemme harjoitteita monipuolisesti sekä yhdistelemme liikkeistä lyhyitä sarjoja. Tanssimme samba no pe:ta hitaampaan ja nopeampaan tempoon.

Workshopia suositellaan keski- ja jatkotason tanssijoille. Voit tanssia joko tossuilla tai sambakengillä.

Hinta 15€

Karnevaalilogo ja -tuotteet nyt julkaistu!

Karnevaalilogo ja -tuotteet nyt julkaistu!

Kesä ja karnevaalit lähestyvät hurjaa vauhtia ja niin lisääntyy myös karnevaali-into!

Siksi innolla ilmoitamme, että Samba Tropicalin vuoden 2022 karnevaalilogo aiheelle ”Uteliaisuudesta avaruuteen” on nyt julkaistu! Nyt löydät uudella karnevaalilogolla varustetut tuotteet päivitetystä Spreadshirt -kaupastamme!

Nostata karnevaalitunnelmaa tilaamalla omasi ripeästi ja tartu tämän viikonlopun tarjoukseen (4.-6.2.), ja saat tuotteesi ilman kuljetuskuluja!

Tarjolla perinteiset karnevaalipaidat, sekä paljon muuta! Ostamalla tuet rakasta pandemian haasteissa koeteltua sambakouluamme ja sen toimintaa, sekä karnevaalijärjestelyjä.

Tästä linkistä pääset suoraan ostoksille:

https://samba-tropical.myspreadshop.fi

Eikun ostoksille ja karnevaalitunnelmiin!

KEVÄTKAUSI ALKAA 7.2!

UPEITA UUTISIA!

Samba Tropicalin kevätkausi päästään vihdoin aloittamaan ensiviikolla maanantaista 7.2. lähtien!💚

Avin uusien ohjeistusten mukaan pääsemme turvallisesti ja koronaohjeistuksia noudattaen aloittamaan kaikki viikottaiset tanssi- ja soittotuntimme!✨

Muistathan edelleen saapua sambakoululle vain terveenä! Tarkemmat koronaohjeistukset löydät nettisivuiltamme ja somesta!

Tsekkaa lukujärjestys ja tule mukaan!💚

Viikkotunnit tauolla 13.2. saakka!

Hei sambaväki!

Valitettavasti joudumme lykkäämään yhä kevätkauden alkua Samba Tropicalilla. Hallitus on tehnyt päätöksiä avin ohjeistuksia mukaillen ja tilanteeseen nähden, joten kaikki viikkotunnit pysyvät tauolla ainakin 13.2. saakka.

Kauden alkaessa pyritään kuitenkin aloittamaan kovalla innolla ja järjestämään sambakoulullemme myös vierailevien opettajien kursseja. Tällä hetkellä tulossa Anna Gustafssonin kurssi 27.2. (Mikäli koronatilanne sallii).

Toivotaan, että päästään pian yhdessä sambaamaan!

Terkuin,

Tropicalin hallitus

Tropicalin tunnit tauolla 30.1. saakka!

Tropicalin tuntien lykkäys!

Avin ohjeistuksia mukaillen, Samba Tropicalin viikkotuntien kevään aloitusta lykätään. Kaikki Tropicalin viikottaiset tanssi- ja soittotunnit ovat tauolla tällä hetkellä ainakin 30.1. saakka.

Mikäli tarve vaatii, hallitus ottaa tämän jälkeen tuntien järjestämisen uudelleen harkintaan.

Pysykää terveinä ja toivotaan, että päästää pian yhdessä tanssimaan ja soittamaan!Tropicalin hallitus