Tuntitarjonta ja -kuvaukset

(Brasilialaista karnevaalisambaa tanssitaan ilman paria.)

Satusamba
Ohjaaja: Rita Rantala
Satusambassa toimitaan lasten ehdoilla monenlaisen musiikin tahdissa. Tunnin tavoitteena on kehittää lapsen motoriikkaa, tasapainoa, rytmiikkaa ja oman kehon tuntemusta leikin ja tanssin avulla.  Tanssin opettelu tehdään leikin ja mielikuvituksen keinoin, jotta saavutetaan iloa liikkumisesta.
Ryhmä on tarkoitettu 3-6 vuotiaille lapsille.

Lastensamba
Ohjaaja: Riia Rantala
Lasten sambatunneilla tanssitaan monenlaisen musiikin tahdissa.  Tunnin tavoitteena on kehittää lapsen motoriikkaa, tasapainoa, rytmiikkaa ja oman kehon tuntemusta erilaisten harjoitteiden ja tanssin avulla. Lasten tunneilla opetellaan samban perusaskelia, tanssitaan koreografioita ja kannustetaan lasta liikkumaan musiikin innoittamana.
Ryhmä on tarkoitettu 7-12 vuotiaille lapsille.

Soveltava samba
Ohjaaja: Riia Rantala & Kaisa Carlsson
Soveltavan liikunnan tanssitunti. Ryhmä on tarkoitettu toiminta- ja liikuntarajoitteisille, myös liikkumisen apuvälineitä käyttäville lapsille, nuorille ja aikuisille.
Tuntilaisen tulee pystyä noudattamaan ohjaajan sanallisia ohjeita.
Tunnin sisältö koostuu tanssillisesta liikunnasta, joka huomioi osallistujien toimintakuvan rajoitteet. Harjoitteet tehdään joko istuen tai seisten.
Tunnilla yhdistyvät helpot tanssilliset sarjat, musiikki, laulu, leikki ja liikunnanriemu. Toisinaan voidaan askarrella sambakoristeita, kuten karnevaalisamban henkeen kuuluu.
Lisätiedot, kysymykset sekä ennakkoilmoittautumiset: Riia, 0400 632 719.

Nuorten samba                                                                                                                                                 Ohjaaja: Riia Rantala
Ryhmä on tarkoitettu yli 12-vuotiaille nuorille. Nuorten sambatunneilla opetellaan koreografioita, samban perusliikkeitä ja -tekniikkaa, monipuolista kehon käyttöä sekä musiikin kuuntelua ja siihen reagoimista liikkeellä.
Nuorten tunneilla aloitetaan ihan alkeista, joten aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita.

Samban perustaso
Ohjaaja: Emma Killinen
Ryhmä on tarkoitettu aikuisille vasta-alkajille sekä sellaisille, jotka haluavat vielä hioa samban perusliikkeitä.
Perustason tunnilla aloitetaan samban alkeista, joten aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita.
Tunneilla opetellaan karnevaalisamban tanssiliikkeitä ja tanssitaan helppoja koreografioita. Lisäksi tanssitaan eri tyylisiä lämmittelykoreografioita.

Tekniikkatunti
Seri Rantala
Tekniikkatunneilla treenataan ja hiotaan samban perusaskelta, samba no pé:ta, sekä muiden liikkeiden ja kehonkäytön tarkempaa tekniikkaa.
Tekniikkatunnit on tarkoitettu keski- ja jatkotason aikuisille ja nuorille tanssijoille, eli samban alkeet on hyvä olla tunnilla hallussa.

Samban jatkotaso
Vaihtuvat ohjaajat
Tunti on tarkoitettu aikuisille ja nuorille, jotka ovat jo oppineet samban alkeet. Tunnilla hiotaan perustason tunneilla opittuja askeleita ja liikkeitä ja harjoitellaan lyhyitä haastavampia tanssisarjoja. Tällä tunnilla olisi hyvä osata samba no pe-askel nopeampaan tempoon.

Ladysamba
Ohjaaja: Riitta Rintamäki & Kaisa Carlsson                                                                                                            
Näille tunneille on helppo tulla mukaan, vaikka et olisi koskaan tanssinut. Ladysamba on kaikille sopivaa, kuntouttavaa, letkeää ja rentouttavaa tanssia, jossa jokainen saa tanssia oman kuntonsa ja voimiensa mukaan. Tunnilla vetreytetään sekä hartioita että lantiota iloisella mielellä. Vältetään raskaita hyppyjä ja niveliä kuormittavia liikkeitä. Tunnilla tanssitaan sekä sambaa, että erilaisten musiikkien tahtiin.     

Samban soittotunti, bateria eli rumpuryhmä
Ohjaaja: Matti Lahdenmäki
Ryhmä on tarkoitettu kaikille soitosta kiinnostuneille aikuisille ja yli 12-vuotiaille nuorille.
Tunneille osallistuaksesi et tarvitse aiempaa soittokokemusta tai musiikillista tietämystä ja tarvittavat soittimetkin löytyvät sambakoululta. Tutustutaan brasilialaisen karnevaalisamban soittimiin ja karnevaalisamban soiton perusasioihin.
Opetellaan soittamaan eri lyömäsoittimia ja harjoitellaan yhdessä soittamista baterian johtajan merkkien mukaan.
Myös tanssijoita kannustetaan osallistumaan soittotunneille!

Toivetunti
Vaihtuvat ohjaajat

Toivetunneilla on jäsenistön toiveiden mukaan viikottain vaihtuvat teemat ja ohjaajat, joista tiedotetaan erikseen jäsensähköpostissa sekä somekanavilla. Toivetunnit voivat olla myös eri tanssilajeja tai -tyylejä.

HUOM!
Yhdistyksellä ei ole tapaturmavakuutusta.

Yksityistunnit
Tarjoamme myös yksityistunteja esimerkiksi polttari-, tyky-, tms. ryhmille. Tiedustelut yksityistunneista  yhdistyksen sähköpostiin sambatropicalry@gmail.com