Eettiset ohjeet

Samba Tropical tarjoaa edullista, monipuolista, laadukasta ja tietenkin erittäin yhteisöllistä tanssin- ja soitonopetusta ikään ja sukupuoleen katsomatta. Haluamme, että kaikki harrastajat viihtyvät ja tuntevat itsensä tervetulleiksi sambakouluumme.

Tropical haluaa tarjota harrastajilleen turvallisen ja miellyttävän harrastusympäristön, jossa jokaisella on oikeus olla oma itsensä kokematta häirintää, kiusaamista tai syrjintää.
Meille ovat tervetulleita kaiken ikäiset, näköiset, kokoiset ja sukupuoliset henkilöt.
Samba sopii kaikille!

Me emme hyväksy epäasiallista tai uhkaavaa käytöstä jäsenten, tai muiden osallisten keskuudessa. Epäasiallinen käytös on yleisen hyvän tavan vastaista käytöstä ja voi aiheuttaa haittaa tai vaaraa toisen turvallisuudelle, terveydelle tai hyvinvoinnille.

Lisäksi se vaikuttaa kielteisesti yhteisön ilmapiiriin ja toimivuuteen.

Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan mm.

-henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen; kaikenasteinen fyysinen ja henkinen väkivalta ja seksuaalinen häirintä

-halventava kielenkäyttö ja eleet (esim. nimittely, huutaminen)

-mustamaalaaminen

-perättömien tietojen levittely

-perusteeton kritisointi

-syrjintä

-ulkopuolelle jättäminen (esim. ryhmästä tai keskustelusta)

-mielipiteen esilletuomisen rajoittaminen

-loukkaava käyttäytyminen, joka kohdistuu henkilön ikään, alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, poliittiseen toimintaan, terveydentilaan, vammaisuuteen, seksuaalisen suuntautumiseen tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn

-muu kiusaaminen

Tropicalin jäsenillä on oikeus ja velvollisuus puuttua epäasialliseen kohteluun ja häirintään ja tilanteet on hyvä selvittää niin pian kuin mahdollista. Kokiessasi epäasiallista kohtelua kerro tekijälle suoraan, että käytös ei ole hyväksyttävää ja on mielestäsi epäasiallista. Mikäli keskustelu tekijän kanssa ei muuta tilannetta tai et uskalla tuoda asiaa tekijälle itse esiin, kerro asiasta tuntiohjaajalle tai hallitukselle.
Mikäli koet tai näet kiusaamista, tai jonkun henkilön käytös saa olosi tuntumaan epämukavalta, kerrothan asiasta aina tuntiohjaajalle ja/tai hallitukselle, jotta saamme asiaan ratkaisun.
Tavoitteenamme on löytää ristiriitatilanteeseen ratkaisu niin, että osalliset saavat harrastusrauhan ja voivat yhteisössä hyvin.

Epäasiallista käytöstä ei ole yhteisön ongelmien esiin nostaminen ja yhteinen käsittely.